Jdi na obsah Jdi na menu

Rozvoj zdravotnického zařízení

Některá zdravotnická zařízení a jejich vlastníci nemají vlastní zkušené a funkční investiční oddělení. Spíše jsou zaměřeni na hlavní předmět činnosti zařízení. V těchto případech se může stát, že plánované investiční záměry (rekonstrukce, rozšíření provozu, výstavby nových pracovišť, nákup složité zdravotnické techniky) mohou být nad síly a zkušenosti vlastních zaměstnanců. A přitom už i správná příprava záměru a projektu je důležitá pro jeho uspokojivou realizaci. Zde vidím svojí roli. 

Jsem schopen v této oblasti poskytnout následující služby:

 1. etapa přípravy projektu
  1. příprava a definice zadání projektu
  2. projednání projektu s interními uživateli – lékaři, sestrami, ... – moderování diskuze, zpracování záměrů
  3. v případě potřeby sestavení týmu externích odborníků
  4. konečné zpracování zadání
 2. projekční práce
  1. příprava výběrového řízení na zpracovatele PD, stanovení technických podmínek zadávací dokumentace
  2. v případě potřeby vytipování a oslovení zkušených projekčních týmů
  3. technická pomoc v průběhu VŘ, při hodnocení nabídek, účast na jednání hodnotící komise
  4. konzultace při přípravě smlouvy
  5. řízení průběhu tvorby PD, koordinace záměrů projektantů a koncových uživatelů, (případně supervize tohoto procesu)
  6. kontrola a posouzení přebírané PD a plnění smlouvy
 3. realizace investice
  1. posouzení a kontrola úplnosti PD pro výběr zhotovitele, kontrola rozpočtu
  2. příprava výběrového řízení na dodavatele, stanovení technických podmínek zadávací dokumentace
  3. technická pomoc v průběhu VŘ, při hodnocení nabídek, účast na jednání hodnotící komise
  4. konzultace při přípravě smlouvy
  5. výběr příp. doporučení kvalitního Technického dozoru investora (podle typu investice)
  6. řízení průběhu výstavby, koordinace dodavatelů, autorského dozoru, TDI a ostatních účastníků projektu
  7. ochrana zájmů investora, zejména dohled nad kvalitou díla a dodržením rozpočtu
  8. technická a organizační pomoc při přebírání a uvedení do provozu, nastavení procesů