Jdi na obsah Jdi na menu

Možnosti spolupráce na investičním projektu nového zdravotnického zařízení

Zajišťuji činnosti v průběhu celého investičního projektu ve všech jeho fázích - projektové, realizační i provozní. Předpokladem pro uvedené činnosti je moje dlouholetá praxe provozního ředitele a provozně technického náměstka v několika zdravotnických zařízeních.

Projektová fáze

 • spolupráce na zadání pro PD podle zdravotnického záměru a business plánu 

 • zpracování stavebního programu a návrhu dispozic podle plánovaných odborností a výkonů

 • spolupráce na projektové dokumentaci – interface mezi zdravotníky a projektanty

 • dozor nad projektovou dokumentací, posouzení PD podle metodiky

 • konzultování a odsouhlasení PD ze strany zdravotnického personálu

 • spolupráce na inženýringu při projednání s DOS (hygiena, hasiči, živ. Prostředí, ...)

Realizační fáze

 • investorský dohled nad realizační firmou – dodržení PD, kvalita prací

 • projektové vedení realizace, sledování harmonogramu a rozpočtu

 • převzetí při dokončení (dokumentace skutečného provedení, zkoušky, protokoly, …)

 • zajištění kolaudace a uvedení do provozu

 • zajištění zařízení a přístrojového vybavení podle požadovaných odborností a výkonů - např. dle Vyhlášky č. 92/2012 Sb. a podle požadavků zdravotnického managementu (návrh, pořízení, instalace, zprovoznění, zaškolení personálu)

 • zajištění IT vybavení

 • spolupráce na výběru zdravotnických informačních systémů, implementace dle místních požadavků 

Provozní fáze

 • spolupráce na personálním zajištění – např. dle Vyhlášky č. 99/2012 Sb.

 • nastavení procesů a vnitřní legislativy (řády, směrnice,...)

 • tvorba a projednání interních dokumentů (např. Provozní řády s hygienou,...)

 • řízení provozu zdravotnického zařízení