Jdi na obsah Jdi na menu

Zdravotnictví

Další poradenské a konzultační služby v oblasti zdravotnictví.

Poradenství a konzultace ve zdravotnictví

 • technická a organizační pomoc při rozjezdu nových nebo rozšíření stávajících zdravotnických zařízení
 • řízení projektů rekonstrukce stávajících nebo budování nových zdravotnických pracovišť včetně řízení vlastní výstavby, podpora a zastupování ZZ v projektové přípravě a v procesu realizace
 • posouzení a nastavení procesů ve ZZ, zpracování popisů procesů, spolupráce při zavedení procesního řízení
 • posouzení provozu ZZ z hlediska efektivity, bezpečnosti a hygieny
 • posouzení kvality a efektivity procesů technické správy budov zdravotnického zařízení a zdravotnických provozů
  • ​posouzení jednotlivých technologických prvků (HVAC, elektro včetně záložních zdrojů, EZS, EPS, oblast medicinálních plynů, ...)
  • kontrola plnění legislativních povinností u vyhrazených zařízení
  • doporučení ke zlepšení
  • posouzení interní dokumentace procesů technické správy (provozní řády, interní směrnice), návrhy aktualizace
 • posouzení procesu správy zdravotnických prostředků (ZP) zejména dle Zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů a další legislativy
  • posouzení interní dokumentace (směrnice, postupy), příp. doporučení k aktualizaci či tvorba nových dokumentů
  • posouzení evidence ZP a jejich povinných náležitostí (BTK,...)
  • doporučení ke zlepšení