Jdi na obsah Jdi na menu

Rozvoj zdravotnického zařízení

Některá zdravotnická zařízení a jejich vlastníci nemají vlastní zkušené a funkční investiční oddělení. Spíše jsou zaměřeni na hlavní předmět činnosti zařízení. V těchto případech se může stát, že plánované investiční záměry (rekonstrukce, rozšíření provozu, výstavby nových pracovišť, nákup složité zdravotnické techniky) mohou být nad síly a zkušenosti vlastních zaměstnanců. A přitom už i správná příprava záměru a projektu je důležitá pro jeho uspokojivou realizaci. Zde vidím svojí roli.

Některá zdravotnická zařízení a jejich vlastníci nemají vlastní zkušené a funkční investiční oddělení. Spíše jsou zaměřeni na hlavní předmět činnosti zařízení. V těchto případech se může stát, že plánované investiční záměry (rekonstrukce, rozšíření provozu, výstavby nových pracovišť, nákup složité zdravotnické techniky) mohou být nad síly a zkušenosti vlastních zaměstnanců. A přitom už i správná příprava záměru a projektu je důležitá pro jeho uspokojivou realizaci. Zde vidím svojí roli. 

Jsem schopen v této oblasti poskytnout následující služby:

 1. etapa přípravy projektu
  1. příprava a definice zadání projektu
  2. projednání projektu s interními uživateli – lékaři, sestrami, ... – moderování diskuze, zpracování záměrů
  3. v případě potřeby sestavení týmu externích odborníků
  4. konečné zpracování zadání
 2. projekční práce
  1. příprava výběrového řízení na zpracovatele PD, stanovení technických podmínek zadávací dokumentace
  2. v případě potřeby vytipování a oslovení zkušených projekčních týmů
  3. technická pomoc v průběhu VŘ, při hodnocení nabídek, účast na jednání hodnotící komise
  4. konzultace při přípravě smlouvy
  5. řízení průběhu tvorby PD, koordinace záměrů projektantů a koncových uživatelů, (případně supervize tohoto procesu)
  6. kontrola a posouzení přebírané PD a plnění smlouvy
 3. realizace investice
  1. posouzení a kontrola úplnosti PD pro výběr zhotovitele, kontrola rozpočtu
  2. příprava výběrového řízení na dodavatele, stanovení technických podmínek zadávací dokumentace
  3. technická pomoc v průběhu VŘ, při hodnocení nabídek, účast na jednání hodnotící komise
  4. konzultace při přípravě smlouvy
  5. výběr příp. doporučení kvalitního Technického dozoru investora (podle typu investice)
  6. zastupování investora a příp. řízení průběhu výstavby, koordinace dodavatelů, autorského dozoru, TDI a ostatních účastníků projektu
  7. ochrana zájmů investora a jeho očekávání (záměrů), zejména dohled nad kvalitou díla a dodržením projektu a rozpočtu
  8. technická a organizační pomoc při přebírání a uvedení do provozu, nastavení procesů