Jdi na obsah Jdi na menu

Realizované projekty

Zdravotnictví

 • Nový hybridní operační sál Kardiocentra IKEM (79 mil. Kč)
 • Stavební úpravy a nový katetrizační  sál Kliniky kardiologie, Oddělení srdečního selhání IKEM (15 mil. Kč)
 • Strukturální plán rozvoje - generel IKEM
 • Studie  nového urgentního příjmu a dvou nových pavilonů kardiologických  oborů (inv. 800 mil. Kč)
 • Rekonstrukce systému chlazení IKEM (zdroje a strojovna chladu) (26 mil. Kč)
 • Rekonstrukce pavilonu S2 pro Pracoviště preventivní kardiologie  IKEM (37 mil. Kč)
 • Nástavba pavilonu S2 pro administrativu - IKEM (26 mil. Kč)
 • Rekonstrukce pavilonu chirurgie velkých zvířat Centra experimentální medicíny IKEM (16 mil. Kč)
 • Projektová příprava nového pavilonu Centra experimentální medicíny IKEM (inv. 67 mil. Kč)
 • Projektová příprava rekonstrukce zaměstnanecké kuchyně IKEM (inv. 37 mil. Kč)
 • Spolupráce na supervizi projektu rekonstrukce a dostavby Nemocnice Náchod - nové pavilony lůžkové části a komplementu - pro Královéhradecký kraj (inv. 1,2 mld. Kč)
 • Analýza rozvoje informačních systémů pro Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje
 • Kompletní rekonstrukce pavilonu Interního oddělení Nemocnice Nymburk - 60 lůžek + 7 lůžek JIP (inv. 28 mil. Kč)
 • Rekonstrukce provozních prostor a sociálních zařízení 1. chirurgického odd. a Gynekologicko-porodnického odd. (včetně porodních sálů) - Nemocnice Nymburk (nákl. 5,5 mil. Kč)
 • Spolupráce na přípravě dostavby porodnice Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi (Architektonická studie)
 • Spolupráce na publikaci Stavební standardy ve zdravotnictví (Karlínblok, 2017)

Veřejné stavby

 • Rekonstrukce školní jídelny v Úvalech (projekt a realizace) (27 mil. Kč)
 • Projektová a dotační příprava zateplení budov Města Úvaly (inv. 15 mil. Kč)
 • Investorský dohled nad rekonstrukcí kanalizace a vodovodu v Úvalech (650 mil. Kč)
 • Projektová příprava rekonstrukcí ulic v Úvalech (inv. 80 mil. Kč)
 • Realizace rekonstrukce 6 ulic včetně inž. sítí (20 mil. Kč)